traducció

  • alemany (llengua materna)
    Boßdorf & Kerstan de.zeise.cc